Uslovi korištenja

Opšti uslovi

Internet stranica ALF-OM WebShop-a u vlasništvu je preduzeća ALF-OM d.o.o, Dr. Mladena Stojanovića 43-45 BA, Banja Luka 78000.

Svi materijali koje se nalaze na ALF-OM WebShop-u stranici su ekskluzivno intelektualno vlasništvo kompanije ALF-OM d.o.o, te se mogu koristiti isključivo uz izričito pismeno odobrenje.

ALF-OM WebShop omogućava korištenje usluga i sadržaja internet stranice  kako je regulisano ovim uslovima. Ovi uslovi kupovine dio su obaveze ALF-OM WebShop-a shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve u skladu sa zakonskim normama.

Pojam Kupca prvenstveno se odnosi na potrošača kojeg štiti Zakon o zaštiti potrošača, dakle fizičku osobu koja naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web prodavnice ALF-OM WebShop-a.

Uslovi kupovine čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom  proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupovinu pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati i da je sa istima upoznat/saglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

ALF-OM WebShop zadržava pravo izmjene uslova u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama. Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor se sklapa, te će ALF-OM WebShop o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Uslovi kupovine podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije. Pristup na internet stranicu ALF-OM WebShop ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole i koje će ALF-OM  d.o.o. nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Glavna obilježja proizvoda ili usluga

Proizvodi ili usluge su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni na osnovu vlastite baze podataka. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. ALF-OM WebShop posebno ističe da vizuelni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računaru kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na ekranu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici ALF-OM WebShop-a podložni su greškama aplikacije i drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl.

U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima ili uslaga prikazanih na ALF-OM WebShop-u Prodavac zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor. Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na ALF-OM WebShop-u, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, ALF-OM WebShop će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, te o roku u kojem je proizvod moguće nabaviti, ujedno ponuditi mogućnost kupovine alternativnog proizvoda sa ALF-OM WebShop-a koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Ako Kupac ne želi čekati, niti želi isporuku drugog proizvoda, istome će se vratiti uplaćeni novac za naručeni proizvod koji ne može biti isporučen.

Cijena proizvoda ili usluge

Cijene istaknute na web stranici ALF-OM WebShop-a izražene su u KM. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga jer se isti posebno plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve u skladu sa uslovima i na način kako je to naznačeno ovim Uslovima kupovine.

Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda u koju je uključen PDV, cijena dostave ako se naplaćuje, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupovine. U slučaju plaćanja e-bankingom i opštom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Troškovi dostave

Troškovi dostave saopštavaju se prilikom naručivanja kod svakog pojedinog proizvoda, te ukupni troškovi dostave u slučaju naručivanja više proizvoda.  U slučaju plaćanja pouzećem kada dostavu radi ovlašteni dostavljač, naglašava se da će troškovi dostave biti saopšteni Kupcu tek kod isporuke.

Troškovi dostave određuju se na osnovu obračuna udaljenosti i težine pošiljke uvećano za trošak transakcije novca. Upravo iz tog razloga trošak takve dostave određuje ovlašteni dostavljač, a ALF-OM WebShop nije u mogućnosti takav trošak iskazati prilikom kupovine preko internet trgovine.

Napomena: navedene cijene dostave i pogodnosti vezane uz iste vrijede samo za dostave za područje BiH.

Uslovi i rokovi plaćanja

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrovani ili neregistrovani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine: · E-bankingom · Opštom uplatom · Pouzećem · Kreditnom karticom (Maestro, MasterCard, Visa)

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, opštom uplatnicom i e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. U odnosu na plaćanje kreditnom karticom ALF-OM WebShop ističe da je sastav kartične naplate integrisan na stranicama. Nakon odabira plaćanja “Karticom” otvorit će se polja za upis podataka o kartici. Podaci o kartici i vlasniku ne čuvaju se na serverima prodavca. Kupovina je obavljena nakon uspješne autorizacije kartice. Ako sastav odbije potvrditi autorizacijom kartično plaćanje, potrebno je odabrate neki od alternativnih načina plaćanja. O uzrocima odbijanja kartica ALF-OM WebShop nema podatke, mogu biti tehničke ili poslovne prirode.

U slučaju da Kupac želi platiti gotovinom, potrebno je odabrati plaćanje pouzećem. U tom slučaju dobro je imati pripremljen tačan iznos kako bi primopredaja bila brža. Kod takve dostave troškovi dostave nisu uključeni u cijenu, a biti će saopšteni Kupcu kod primopredaje. U koliko Kupac ne dobije obavještenje da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja predlažemo da se provjeri:

  • Da li je poruka u Junk/Spam folderu na e-mail nalogu
  • Da li je mailbox pun

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku, ALF-OM WebShop će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu preduzeća ALF-OM d.o.o, Prodavac će pristupiti isporuci naručenih proizvoda. Račun za narudžbu dostavlja se u pošiljci zajedno s robom. Naručeni proizvodi isporučuju se na cijelo područje BiH. Isporuka se obavlja po dobivenom dokazu o uplati. Isporuka će uslijediti najkasnije u roku 48 h, i to od vidljive uplate na računu preduzeća ALF-OM d.o.o, osim kod plaćanja pouzećem, kada isporuka ide u roku 48 h od sklapanja ugovora.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više nema, ALF-OM WebShop je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku. Svi naručeni artikli nastojati će se isporučiti u jednom paketu.

Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, ALF-OM WebShop zadržava pravo isporuke u više pošiljki. Dostava se obavlja skladno uslovima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. U slučaju da se naručeni proizvod plaća pouzećem, ALF-OM WebShop će pristupiti isporuci robe po gore navedenim rokovima koji teku od potvrde narudžbe, a Kupac je dužan izvršiti uplatu prilikom odnosno prije neposrednog preuzimanja proizvoda.

Odgovornost za materijalne nedostatke/Reklamacija

ALF-OM WebShop odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama u skladu sa propisima BiH, RS i FBiH, a posebno sa Zakonom o obligacionim odnosima. Naručeni proizvodi pakovani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugerišemo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Pri preuzumanju robe, provjera ispravnosti narudžbe zavisi od Kupca, te je Kupac dužan da uporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti pošiljku, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima. Kupac može pisani prigovor, odnosno reklamaciju uputiti na:

  • E-mail: webshop-podrska@alf-om.com
  • Telefon: +387 51 334 900

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja su nastala u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene. ALF-OM WebShop će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uslovima za reklamaciju u skladu sa Zakonom o obligacinim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

U ovom slučaju ALF-OM WebShop će u roku od 15 dana od prijema valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, ALF-OM WebShop ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije. ALF-OM WebShop će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi ALF-OM WebShop.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s ALF-OM WebShop-om jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu.

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Izjavu je moguće se pogledati na: Privatnost i sigurnost podataka

 

Želimo Vam ugodan boravak na web stranici www.webshop.alf-om.com